VENTILATIONSAGGREGAT

RT-250S-EC-RS

För bostäder upp till ca 140 m2

RT-400S-EC-RS

För bostäder upp till ca 230 m2

RT-Blue 4

För bostäder upp till ca 230 m2

cold-temperate

RT-700S-EC-RS

För bostäder upp till ca 400 m2

REC Klimatanläggning – REC VP och RT Blue

Komplett system med värme, kyla, vent och tappvarmvatten till din bostad.

RECOM 2 & 4

För bostäder upp till ca 240 m2