RECVENT – FÖR ETT BÄTTRE INNEKLIMAT

 

REN OCH LUKTFRI LUFT

Med RECVENT vill vi ge dig och din familj en innemiljö med ren, filtrerad och fräsch luft utan lukt eller fuktöverföring som kan orsaka exempelvis mögel. Vi vill att du skall få en dragfri och nästintill ljudlös anläggning som du inte märker av. Ett bra inomhusklimat kännetecknas av en god ventilation med filtrerad friskluft. Ett balanserat lufttryck (även då spisfläkten är i drift), inställbar jämn tilluftstemperatur (inget kallras från ex fönsterventiler), inga lukter eller dofter samt låg fuktnivå som gör att mögelpåväxt i byggnaden minimeras. Detta sker med en motströmsvärmeväxlare som gör att mellan 80- 90% av värmeenergin överförs från den smutsiga frånluften till den nya, filtrerade, tilluften – gratis.