VENTILATIONSAGGREGAT

RT-250S-EC-RS

För bostäder upp till ca 140 m2

RT-400S-EC-RS

För bostäder upp till ca 230 m2

RT-Blue 2-4

För bostäder upp till ca 230 m2

cold-temperate

RT-700S-EC-RS

För bostäder upp till ca 400 m2

REC VP – FTX med värmepump

Komplett systemlösning med värmepump och FTX ventilation.

RECOM 2 & 4

För bostäder upp till ca 250 m2