Recvent systemlösning

VAD ÄR RECVENT SYSTEMLÖSNING

Med RECVENT hjälper vi dig att trygga din innemiljö. Vi har satt ihop ett paket av komponenter med hög kvalitet och där grundbulten i systemet är vårt Temovex ventilationsaggregat (FTX) som återvinner upp till 90% av den förbrukade luften. Att välja RECVENT skall vara precis lika enkelt som att välja rätt lösning för ditt kök eller ditt badrum till ditt nya hus.  Med RECVENT har vi hjälpt dig att ta fram den optimala lösningen för att du skall få ett behagligt inomhusklimat i ditt nya boende.

 

HUR SÄKERSTÄLLER VI DITT INNEKLIMAT MED RECVENT OCH HUR GÅR DU TILL VÄGA?

SKA DU KÖPA HUS AV TYPHUSTILLVERKARE ELLER BYGGENTREPRENÖR?

Be din husfabrikant/byggare kontakta oss på REC så guidar vi till den RECVENT lösning ni behöver för just ert hus!

Kontaktpersoner:
Mimmie Helsner
mimmie.helsner@rec-indovent.se
031-67 55 14

Patrik Larsson
patrik.larsson@rec-indovent.se
08-128 38 389

SKALL DU BYGGA SJÄLV I EGEN REGI?

  • Du behöver en A-ritning, plan och sektion samt ev konstruktionsritning (K-ritning)
  • Bestäm huvudsakliga värmekällan: golvvärme, radiatorer eller luftburen värme.
  • Placering FTX aggregat?
  • Önskemål om don.
  • Med hjälp av ventprojektör får du sedan en ventilationsritning i plan och 3D.
  • Utifrån den detaljerade materialspec som konsult eller byggare tar fram kan du sedan beställa FTX samt kanalpaket.
  • Bygg- eller ventilationsmontör monterar sedan enligt ritning.
  • Driftsätting, injustering samt OVK kan RECs auktoriserad servicepartner hjälpa till med.

FILTERABONNEMANG

Som regel behöver du byta ditt filter 1 gång/år. För att få en påminnelse om att det blir gjort kan du teckna ett filterabonnemang hos REC. Du beställer dina filter i vår webshop eller kontakta oss på 031-67 55 00.

REC’s servicepartner som finns över hela landet kan serva din anläggning efter garantitid.

Detta kompletta paket = RECVENT

hus

REC EASY  MODULSKORSSTEN

ISOLERSTRUMPA

TILLUFTSDON

VENTILATIONSAGGREGAT

YTTERVÄGGSGALLER

FLEXIBEL LJUDDÄMPARE