VÄRMEPUMP (FVP) ELLER VÄRMEVÄXLARE (FTX)?

KOMFORT

FTX har en balanserad, kontrollerbar och jämn inblåsningstemperatur. Den inkom­mande tilluften värms upp av den utgående frånluften innan den blåser in luften i rummet.

Med en FVP finns ingen kontrollerbar temperatur­reglering på tilluften. Ofta får man en ojämn temperatur och eventuella otätheter ger upphov till drag, speciellt vid dörrar och fönster på grund av undertrycket i huset.

LUFTKVALITET

FTX har bättre luftkvalitet tack vare balanserad luftväxling med nästan inget undertryck i huset, vilket gör att inget läckage mellan tillförd och förbrukad luft påverkar inomhusmiljö negativt. All tilluft filtreras via ePM1 50% filter och med ett FTX system har du därmed kontroll på ingående och utgående luft. Med en frånluftsvärmepump tar du in luften genom undertryck i huset via filter som sitter bakom elementen, men läckluften filtreras inte.

VARMVATTEN

FTX producerar inget varmvatten . FVP omvandlar varm frånluft till varmvatten. Varmvattnet används till 100% för att värma upp kall uteluft när utetemperaturen är -18°C, men när utetemperaturen är varmare kan en del av varmvattnet användas till tappvarmvatten och för att värma huset. Med REC VP får man FTX-aggregatets stora fördelar, integrerat med en luft/vattenvärmepumpslösning (VP).

LUFTVÄXLING

En FTX har få rörliga delar; en frånluftsfläkt och en tilluftsfläkt medan en FVP har en kompressor, reglerventiler mycket som kan krångla. Du byter 2 filter i din FTX – ett på tilluften och ett på frånluften.

Beroende på vilken typ av system du har så kan din FVP ta luften via hål i väggen eller via fönster (vilket ger många servicepunkter), 6 – 9 filter bakom elementen som skall bytas och ett filter på frånluften i din FVP.

LÅG LJUDNIVÅ

FTX klarar normalt ljudkraven i våtutrymmen. FVP klarar normalt ej ljudkravet