Hemsidan för dig som konsument

Med RECVENT vill vi ge dig och din familj en innemiljö med ren, filtrerad och fräsch luft utan lukt eller fuktöverföring som kan orsaka exempelvis mögel. Vi vill att du skall få en dragfri och nästintill ljudlös anläggning som du inte märker av. Ett bra inomhusklimat kännetecknas av en god ventilation med filtrerad friskluft. Ett balanserat lufttryck (även då spisfläkten är i drift), inställbar jämn tilluftstemperatur (inget kallras från ex fönsterventiler), inga lukter eller dofter samt låg fuktnivå som gör att mögelpåväxt i byggnaden minimeras. Detta sker med en motströmsvärmeväxlare som gör att mellan 80- 90% av värmeenergin överförs från den smutsiga frånluften till den nya, filtrerade, tilluften - gratis.

RECVENT är ett koncept i denna djungel som säkerställer att du får rätt produkter, dimensionering, temperaturer, ljudnivå, osv för att få ett så bra inomhusklimat som möjligt i din nya bostad. RECVENT kan se olika ut beroende på vem som är kund men den röda tråden är att beställer man RECVENT så hjälper vi till att guida till rätt produkter, rätt storlek samt granskar ritningar, luftflöden, ljudnivåer, mm så att slutprodukten, dvs inneklimatet i din bostad, blir det bästa möjliga.
 
Hem Om ventilation
& inneklimat
RECVENT systemlösning Produkter Kontakta oss Referenser REC Indovent
 
 

 
 

 

REC Indovent AB     Box 37     Kärragatan 2, 431 21 Mölndal
Tel: 031-67 55 00     Fax: 031-27 67 01     info@rec-indovent.se
 
© Copyright 2015 REC Indovent AB