Värt att veta

Vi människor har ett antal behov som vi måste tillfredsställa. Tre av de viktigaste är att vi måste ha mat att äta, dryck att dricka och luft att andas. Fundera ett slag på hur noga vi är med vad vi stoppar i oss när det handlar om mat och dryck – de flesta av oss vet precis vad vi äter och hur det påverkar oss.

DAGLIG KONSUMTION

Jämför det med att vi varje dag andas in cirka 30 kilo luft. Luft som väldigt få av oss ägnar en tanke. 27 av dessa kilo andas vi inomhus eftersom vi vistas inne 90% av tiden.

Vad är det då vi har emot oss när vi ska skapa bra inomhusluft?

Det finns ett antal föroreningskällor inomhus. En av de viktigaste är människor, både genom att vi bara ÄR, och genom det vi GÖR. Att vi ÄR betyder exempelvis att vi använder parfym och annat som påverkar luften omkring oss. Vi GÖR saker som påverkar luften exempelvis när vi lagar mat.

Maskiner som exempelvis skrivare och datorer förorenar luften. Detta var tidigare främst ett problem på arbetsplatser men idag har många av oss laserskrivare, kopiatorer och mängder med datorskärmar hemma också.

Olika material påverkar också luften och avger sk  emissioner. Det kan handla om partiklar från byggnaden som sådan, men det kan också vara material i form av textilier, möbler och annat som vi människor ställer in och använder i våra bostäder. Djur påverkar naturligtvis också inomhusmiljön, ett pälsdjur förändrar luften.

Luften i din bostad måste hålla bra kvalitet och inte vara stillastående. Genom ett balanserat ventilationssystem tar man bort den dåliga luften och ersätter den med ny filtrerad ren luft. Vi behöver tillföra frisk luft till våra bostäder för att vi inte skall drabbas av ohälsa. Det är viktigt att ditt ventilationssystem fungerar väl och att luften som tillförs gör det utan drag och med låga ljudnivåer. Just ljud är något som man i dag ställer stora krav på i och med att vi bygger tätare och tätare hus.