LJUD - OFTAST NÅGOT SOM STÖR

Ljud är, precis som drag och dålig luft, något man upplever besvärligt. I takt med skärpta BBR krav byggs tätare och tätare hus, vilket innebär att ljud från installationer hörs mer än i ett hus med t ex självdrag.

Många tror att ljudnivån är mycket störande FTX-system men med rätt val av produkter, rätt monterat och dimensionerat, med ljuddämpare samt en proportionerlig injustering av luftflöden blir ljudnivån mycket låg. För att dämpa extra i känsliga miljöer t ex sovrum kan man dessutom montera en flexibel ljuddämpare Aku Comp före tilluftsdon.