Lågenergihus & Passivhus

LÅGENERGIHUS

Med Lågenergihus avser man en byggnad som använder minde mängd energi än vad dagens byggnorm kräver (BBR). Intresset för att bygga ett lågenergihus ökar.

 

LÅGENERGIHUS

Med Lågenergihus avser man en byggnad som använder minde mängd energi än vad dagens byggnorm kräver (BBR). Intresset för att bygga ett lågenergihus ökar.

 

PASSIVHUS Classic

Passivhus är byggnader som ”passivt” värms upp via solen, interna värmevinster och återvunnen värme i ventilationssystem. Detta medför en värmeenergibesparing på upp till 75% jämfört med byggnader som uppfyller de kommande BBR-kraven.

Detta uppnås genom passivhuskonceptets två grundprinciper:

  1. Minimera värmeförluster
  2. Optimera värmevinster

 

Passivhus är uppdelade i 3 olika klasser: Classic, Plus & Premium.

 

Kriterier för Passivhus Classic:

  • Specifikt...

PASSIVHUS Classic

Passivhus är byggnader som ”passivt” värms upp via solen, interna värmevinster och återvunnen värme i ventilationssystem. Detta medför en värmeenergibesparing på upp till 75% jämfört med byggnader som uppfyller de kommande BBR-kraven.

Detta uppnås genom passivhuskonceptets två grundprinciper:

  1. Minimera värmeförluster
  2. Optimera värmevinster

 

Passivhus är uppdelade i 3 olika klasser: Classic, Plus & Premium.

 

Kriterier för Passivhus Classic:

  • Specifikt årsvärmebehov max. 15 kWh/ m²år eller maximalt värmeeffektbehov 10 W/m².
  • Luftomsättning vid provtryckning n50 maximalt 0,6 oms/h.
  • Förbrukning av förnybar primärenergi maximalt 60 kWh/m²år
  • Produktion av förnybar primärenergi 0 kWh/m²år

Med ett välisolerade klimatskal, 3-glasfönster med isolerande karm samt obrutet lufttäthetsskikt kan man säkerställa att värmen stannar i huset. Ett passivhus erhåller även värmevinster genom solinstrålning, personvärme och hushållsapparater.

Passivhuset får sin tilluft via ett FTX-system med hög återvinning. Värmeväxlaren återvinner minst 75% av värmen i frånluften och överför den till den friska uteluften vilket ger ett väldigt lågt behov av tillskottsvärme.

I Tyskland har det byggts tusentals passivhus. I Sverige är det mest berömda exemplet de sk Lindåshusen söder om Göteborg. I dessa radhus finns bara en liten extra värmekälla för uppvärmning. Den installerade effekten är mindre än 10W/m2.

För att klara uppvärmning med hjälp av passiva värmekällor måste man minimera allt värmeläckage från bostaden. I Lindåshusen minimeras värmeläckaget genom en speciellt välisolerad byggkonstruktion. Fönster och dörrar är också de maximalt isolerande och till sist återvinns nästan all värme i det effektiva ventilationssystemet.

 

För mer information om passivhus: www.igpassivhus.se