MOTSTRÖMS - ELLER ROTERANDE VVS

FUKTÖVERFÖRING

Roterande värmeväxlare har alltid ett internt läckage mellan från- och tilluften. Storleken på detta läckage är beroende luftflödet, tryckfördelningen över växlaren samt om man har borstar, gummilist eller dylikt som tätning runt rotorn.

Detta blir framförallt problematiskt för bostäder där fuktnivån i en normalbostad, merparten av året, är högre än vad som är rekommenderat både för byggnaden samt boende.

LUKTÖVERFÖRING

Roterande värmeväxlare har alltid ett internt läckage mellan från- och tilluften, se pkt 1.

Detta medför att en del av den ”förbrukade” frånluften tex från toalett, förråd, mm blåser in med tilluften och kan skapa luktöverföring. Motströmsvärmeväxlare har helt separata kanaler vilket inte skapar internt läckage.

FÅ RÖRLIGA DELAR

Eftersom själva principen med roterande värmeväxlare bygger på att en sk Rotor snurrar för att föra över värmen så är det också en större risk. Oftast är det en AC motor med en rem som är ansluten till rotorn. Skulle motorn eller kondensatorn till motorn gå sönder alternativt remmen hoppa av så sker ingen värmeöverföring alls. Detta är riskfaktor och kan skapa stora problem med inneklimatet i bostaden om det händer på vintertid, särskilt om inte reservdelar och servicetekniker kan komma ut och laga omgående.

I bostäder är det ju fördelaktigt om aggregatet har så lite underhåll som möjligt.

VERKNINGSGRAD

Tidigare har plattvärmeväxlare  (Notera att motströms vvx är en form av plattvärmeväxlare , se pkt 5) haft en klart sämre verkningsgrad än roterande värmeväxlare. Detta har då varit ett starkt skäl till att välja roterande vvx men med dagens nya teknik på motströms vvx så ligger man på samma eller högre verkningsgrad än roterande.

TEMOVEX Blue/RECOM 4 har upp till 90%.

SKILLNAD MELLAN TRADITIONELL PLATTVÄRMEVÄXLARE OCH MOTSTRÖMSVÄRMEVÄXLARE

TRADIOTIONELL PLATTVÄRMEVÄXLARE
Kalla hörn ca 50-60% verkningsgrad

MOTSTRÖMSVÄRMEVÄXLARE
Inget ”kallt hörn” och ca 90% verkningsgrad