Effektbehov & energibehov
– viktigt att hålla isär begreppen

Det är viktigt att hålla isär begreppen effektbehov och energibehov.

EFFEKTBEHOV

Är en storlek som i detta fall mäts i W exempelvis 100W på en glödlampa eller det behovet vi har av tillförd energi för att vi skall få varmt inne och inte skall frysa.

EFFEKTBEHOV

Är en storlek som i detta fall mäts i W exempelvis 100W på en glödlampa eller det behovet vi har av tillförd energi för att vi skall få varmt inne och inte skall frysa.

EFFEKTBEHOV

Är en storlek som i detta fall mäts i W exempelvis 100W på en glödlampa eller det behovet vi har av tillförd energi för att vi skall få varmt inne och inte skall frysa.

EFFEKTBEHOV

Är en storlek som i detta fall mäts i W exempelvis 100W på en glödlampa eller det behovet vi har av tillförd energi för att vi skall få varmt inne och inte skall frysa.

ENERGIBEHOV

Är den mängd energi som måste köpas för att glödlampan skall lysa. Skall exempelvis lampan vara tänd i 10 timmar då behöver du köpa 1 kWh el. (0,1 kWh går åt per timme som lampan är tänd) Detta gäller också för ett hus.  Om vi bortser från varmvatten och hushållsel så är fördelningen av husets effektbehov ca 50% för värmning av ventilationsluft och 50% för värmeförluster genom golv, vägg, tak, fönster etc.

Om huset utrustas med ett balanserat...

ENERGIBEHOV

Är den mängd energi som måste köpas för att glödlampan skall lysa. Skall exempelvis lampan vara tänd i 10 timmar då behöver du köpa 1 kWh el. (0,1 kWh går åt per timme som lampan är tänd) Detta gäller också för ett hus.  Om vi bortser från varmvatten och hushållsel så är fördelningen av husets effektbehov ca 50% för värmning av ventilationsluft och 50% för värmeförluster genom golv, vägg, tak, fönster etc.

Om huset utrustas med ett balanserat ventilationssystem från REC Temovex kan effektbehovet för värmning av ventilationsluft minskas med ca 80%!

Detta påverkar naturligtvis energibehovet för huset för all framtid. Dvs huset kommer endast att förbruka ca 3-5000  kWh (baserat på en normalvilla) oavsett vilken form av energiform du väljer (el, pellets, fjärrvärme, gas ev värmepump etc)

Vi vet med all säkerhet att energi inte kommer att bli b illigare i framtiden och denna visdom skall du dra nytta av när du bygger nytt eller tänker byta uppvärmnings form i ditt befintliga hus.

ETT PRAKTISKT EXEMPEL

Om du vill byta din oljepanna mot bergvärmepump kommer du inte att minska husets effektbehov. Du kommer däremot att minska ditt behov av köpt energi. Vad värre är att du går ifrån att "vara oljeberoende" till att vara elberoende. Du vet också med all säkerhet att elpriserna kommer att stiga och med dem dina kostnader. Om du dock samtidigt exempelvis installerar REC Temovex och/eller tilläggsisolerar vinden minskar du husets effektbehov och därmed också behovet av köpt energi för all framtid. Viktigt att tänka på när det gäller ventilation är också att huset med oljepanna har en varm skorsten som fungerar som fläktmotor i ett självdragshus. Byts denna mot en värmepump utan att ventilation installeras är det stor risk för att inomhusmiljön och i nneklimatet försämras avsevärt med de konsekvenser av astma/allergi och fuktskador som det kan leda till. Sotaren på din ort har mer information om vilka konsekvenser det får för skorstenen när den inte längre hålls varm.