Mögel

VAD ÄR MÖGEL?

Mögel är en benämning för olika typer av svampar som växer på de flesta ytor och reproducerar sig genom att bilda och sprida sporer.
För att mögel skall kunna uppkomma behövs:

  • En näringskälla (t.ex. trä, gips, bomull)
  • Mörker (mögel kan inte växa under påverkan av ultraviolett ljus)
  • Värme (mögel växer inte i minusgrader)
  • Fukt (t.ex. vattenläckage, hög luftfuktighet)

HÄLSOSYMPTOM SOM KAN UPPKOMMA AV MÖGEL

Känsliga individer kan få mögelsymptom såsom nästäppa, irriterande ögon och hudirritationer. Allvarligare mögelsymptom kan förekomma när personer under en längre tid har vistats i ett område som är angripet av mögel. Dessa symptom inkluderar feber och svårigheter  att andas och kan på sikt utvecklats till astma, särskilt för barn. Det är därför av största vikt att vi har ett bra inneklimat i våra bostäder. Dåligt inneklimat...

HÄLSOSYMPTOM SOM KAN UPPKOMMA AV MÖGEL

Känsliga individer kan få mögelsymptom såsom nästäppa, irriterande ögon och hudirritationer. Allvarligare mögelsymptom kan förekomma när personer under en längre tid har vistats i ett område som är angripet av mögel. Dessa symptom inkluderar feber och svårigheter  att andas och kan på sikt utvecklats till astma, särskilt för barn. Det är därför av största vikt att vi har ett bra inneklimat i våra bostäder. Dåligt inneklimat beror oftast på hälsofarliga ämnen som kan avges från bla byggmateral, mögel och luftföroreningar.

LUFTVÄXLING

I en bostad behöver man byta luften för att ta in tillräcklig mängd uteluft samt föra bort luftföroreningar och hälsofarliga ämnen. Boverkets Byggregler har ett minimikrav på 0,35 l/s x hela bostadens storlek (m2). Luftflödet till en villa på 160 m2 blir min 56 l/s (0,35 l/s x160 m2= 56 l/s. Ventilationen skall också se till att inga föroreningar sprids från t ex kök & WC till sovrum & vardagsrum. Mögel på vägg och innertak i badrummet, och kondens på insidan...

LUFTVÄXLING

I en bostad behöver man byta luften för att ta in tillräcklig mängd uteluft samt föra bort luftföroreningar och hälsofarliga ämnen. Boverkets Byggregler har ett minimikrav på 0,35 l/s x hela bostadens storlek (m2). Luftflödet till en villa på 160 m2 blir min 56 l/s (0,35 l/s x160 m2= 56 l/s. Ventilationen skall också se till att inga föroreningar sprids från t ex kök & WC till sovrum & vardagsrum. Mögel på vägg och innertak i badrummet, och kondens på insidan av sovrumsfönster, är tecken på att ventilationen inte fungerar eller är otillräcklig. Olika typer av ventilationssystem kan du läsa om här.