Ventilationssystem

Ventilationens uppgift är i första hand att föra in frisk luft inomhus. Luft som gör att vi mår bra och inte utsätts för hälsofarliga ämnen. Som en konsekvens av detta bör också ventilationen föra bort skadliga ämnen ur huset. Att göra detta arbete effektivt innebär att den nya luften filtreras och att värmen i den gamla luften återvinns. (40 % av uppvärmningsbehovet i ett modernt småhus kommer av att den friska kalla luften skall värmas upp till rumstemperatur).

Vanligen delas de olika tekniska lösningarna in i tre olika typer: Självdrag, Frånluftssystem och Balanserad ventilation.

Självdragssystem

Principen är enkel – varm luft stiger och ersätts med kall luft underifrån. Den kalla luften kommer in via otätheter vid skarvar mellan golv, väggar, fönster, dörrar, tak etc. Förutsättningen är att det är varmare inomhus än utomhus och funktionen blir bättre av stora luftvolymer (gamla hus med högt i tak). Någon egentlig kontroll av luftmängd och luftkvalitet är inte möjlig och heller inte värmeåtervinning.

Frånluftssystem

Fungerar egentligen likadant som ett självdragssystem med den skillnaden att en fläkt kan garantera ett visst minimiflöde även under den varma årstiden. Även här ersätts den gamla luften med kall utomhusluft utan egentlig möjlighet till kontroll eller rening. På senare år har reningsmöjligheterna i ventiler förbättrats men underhållet, för att upprätthålla kvalitén på luften, av dessa det kräver en stor arbetsinsats av den boende. Värmeåtervinning är...

Frånluftssystem

Fungerar egentligen likadant som ett självdragssystem med den skillnaden att en fläkt kan garantera ett visst minimiflöde även under den varma årstiden. Även här ersätts den gamla luften med kall utomhusluft utan egentlig möjlighet till kontroll eller rening. På senare år har reningsmöjligheterna i ventiler förbättrats men underhållet, för att upprätthålla kvalitén på luften, av dessa det kräver en stor arbetsinsats av den boende. Värmeåtervinning är möjlig men den kalla luften värms upp först sedan den kommit in i huset vilket upplevs som kallras eller drag. Ventilerna i väggarna släpper också in ljud utifrån vilket försämrar inomhusmiljön.

Frånluftssystem

Fungerar egentligen likadant som ett självdragssystem med den skillnaden att en fläkt kan garantera ett visst minimiflöde även under den varma årstiden. Även här ersätts den gamla luften med kall utomhusluft utan egentlig möjlighet till kontroll eller rening. På senare år har reningsmöjligheterna i ventiler förbättrats men underhållet, för att upprätthålla kvalitén på luften, av dessa det kräver en stor arbetsinsats av den boende. Värmeåtervinning är...

Frånluftssystem

Fungerar egentligen likadant som ett självdragssystem med den skillnaden att en fläkt kan garantera ett visst minimiflöde även under den varma årstiden. Även här ersätts den gamla luften med kall utomhusluft utan egentlig möjlighet till kontroll eller rening. På senare år har reningsmöjligheterna i ventiler förbättrats men underhållet, för att upprätthålla kvalitén på luften, av dessa det kräver en stor arbetsinsats av den boende. Värmeåtervinning är möjlig men den kalla luften värms upp först sedan den kommit in i huset vilket upplevs som kallras eller drag. Ventilerna i väggarna släpper också in ljud utifrån vilket försämrar inomhusmiljön.

Balanserad ventilation

Här har du som boende kontroll på var, i vilken mängd och i vilken kvalitet luften kommer in och sugs ut från din bostad. Du får en syrerik luft, fri från pollen och föroreningar med ett behagligt inomhusklimat utan kallras och ljud utifrån (jmf ”Frånluftssystem”). Systemet arbetar dessutom energieffektivt vilket gör energianvändningen minimal.

Rening av den inkommande luften sker på ett ställe där pollen och partiklar enkelt samlas upp i ett filter...

Balanserad ventilation

Här har du som boende kontroll på var, i vilken mängd och i vilken kvalitet luften kommer in och sugs ut från din bostad. Du får en syrerik luft, fri från pollen och föroreningar med ett behagligt inomhusklimat utan kallras och ljud utifrån (jmf ”Frånluftssystem”). Systemet arbetar dessutom energieffektivt vilket gör energianvändningen minimal.

Rening av den inkommande luften sker på ett ställe där pollen och partiklar enkelt samlas upp i ett filter (jmf med dammsugarpåsen i dammsugaren). Luftintaget (där all luft tas in) placeras med hänsyn till att luftföroreningar och ljudnivåer i utemiljön skall vara så låga som möjligt. Det ljud som kommer in kan elimineras med hjälp av ljuddämpare (Aku-Comp) och luftföroreningarna samlas i filtret. Ett balanserat ventilationssystem är idag alltid försett med värmeåtervinning. Värmeåtervinning med en verkningsgrad på 80% eller högre är mer eller mindre standard vid nyproduktion, (verkningsgraden anger hur mycket, i procent, av värmeenergin i den gamla luften som återanvänds för att värma den nya friska luften). Värmeåtervinningen gör att den kalla luften värms upp redan i aggregatet och sedan tillförs rummen i nära nog rumstemperatur.

Att tillföra luft med liten temperaturskillnad gör att husets uppvärmningssystem får en enklare uppgift och att temperaturvariationerna inom ett rum eller bostad blir obefintliga. Stora temperatursvängningar utomhus, exempelvis vår och höst, får minimal påverkan på inomhustemperaturen.

Hög komfort, bra inomhusklimat blir resultatet. Har man en extra värmekälla, exempelvis en braskamin, hjälper det balanserade ventilationssystemet till att fördela den värmen i hela huset.

Styr & reglersystem

Ett väl anpassat styr och reglersystem ger möjlighet till ökad energibesparing. Är det exempelvis ingen hemma behöver inte lika mycket luft ventileras bort. Samtliga Temovexaggregat har ett integrerat styrsystem som är enkelt att använda och att anpassa efter era behov/önskemål.